Zahraniční partneři


Na mezinárodní úrovni je VŠÚO Holovousy s.r.o. aktivně zapojen do předních evropských a světových organizací a má řadu partnerů:

 • ISHS (International Society for Horticultural Science)   www.ishs.org
 • EUFRIN(European Fruit Research Institutes Network)   eufrin.eu
 • EUCARPIA(European Association for Research on Plant Breeding)   www.pcfruit.be
 • Institut de Recherche en Horticulture et Semences (INRA / Agrocampus-ouest / Université d'Angers), Francie   www6.angers-nantes.inra.fr
 • Universita di Bologna, Dipartimento di Scienze Agrarie, Itálie - University of Bologna, Department of Agricultural Sciences   www.scienzeagrarie.unibo.it
 • University of Reading, School of Agriculture, Policy and Development, Velká Británie   www.reading.ac.uk
 • Centre Wallon de Recherches agronomiques, Belgie - Wallon Agricultural Research Center, Belgie   www.cra.wallonie.be
 • Consorci CSIC-IRTA-UAB (Centre de Recerca en Agrigenòmica), Španělsko - Centre for Research in Agricultural Genomics, Španělsko   cerca.cat
 • Proefcentrum Fruitteelt, Belgie   www.pcfruit.be
 • Ústav genetiky a biotechnológií rostlin Slovenské akademie věd, Nitra, Slovensko   pribina.savba.sk
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, Piešťany Slovensko   www.vurv.sk
 • Julius Kühn-Institut (JKI), Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institute for Breeding Research on Fruit Crops, Německo   www.julius-kuehn.de
 • Trifolio-M GmbH   www.trifolio-m.de
 • Szent István University   sziu.hu
 • Stargrow group   stargrow.co.za
 • Wageningen University and Research Centre Nizozemsko   www.wageningenur.nl                 
 • Agroscope Wadenswill, Švýcarsko   www.agroscope.admin.ch
 • Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Srbsko   polj.uns.ac.rs
 • Poljoprivredni fakultet Čačak, Srbsko   www.agrif.bg.ac.rs
 • Akademia Rolnicza Wroclav   www.upwr.edu.pl
 • Institut za vočarstvo, Čačak, Srbsko   www.institut-cacak.org

Strategická partnerství:

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO