Probíhá jednak s vysokými školami a univerzitami na bázi vědy a výzkumu. Vysoké školy a univerzity jsou často našimi partnery ve výzkumných projektech. Zároveň poskytujeme studentům praxi v oblasti ovocnářství. V rámci regionu spolupracujeme také se středními odbornými školami zaměřenými na ovocnářství, zahradnictví nebo zemědělství. Žáci z těchto škol k nám chodí na praxe, exkurze a brigády. Tím se seznamují s problematikou ovocnářství v ČR, chodem výrobního podniku a vědecké instituce.
 

Spolupracujeme se školami:

  • Mendelovova Univerzita v Brně   mendelu.cz
  • Česká zemědělská univerzita v Praz   www.czu.cz
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové, Výzkumná laboratoř III. Interní gerontometabolické kliniky   www.fnhk.cz
  • Univerzita Palackého v Olomouci   www.upol.cz
  • Univerzita Hradec Králové   www.uhk.cz
  • Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace   www.zemedelska-akademie.cz
  • Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové   www.sssoghk.cz
  • Střední škola zahradnická Kopidlno   www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz
  • Střední odborná škola veterinární Hradec Králové   sosvet.cz

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO