4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEMONSTRAČNÍ FARMY VŠÚO


4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DEMONSTRAČNÍ FARMY VŠÚO
Program: 

od 9:00 hodin - Demonstrační farma zaměřená na integrovanou ochranu v ovocných sadech

- INTEGROVANÁ OCHRANA VE ŠKOLKAŘSKÉ PRODUKCI - INSEKTICIDY, FUNGICIDY (Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., VŠÚO Holovousy)
- KONTROLA VÝROBY ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU OVOCNÝCH DŘEVIN Ing. Petr Boleloucký, ÚKZÚZ
- DIAGNOSTIKA PATOGENŮ OVOCNÝCH PLODIN (Mgr. Lucie Valentová, VŠÚO Holovousy)

11:00 Oběd

Po obědě

- REGULACE PLEVELŮ VE ŠKOLKAŘSKÉ PRODUKCI, PŮDNÍ HERBICIDY, KONTAKTNÍ HERBICIDY – TESTOVÁNÍ PERSPEKTIVNÍCH MOŽNOSTÍ (Ing. Miriama Ruseňáková, Ing. Jan Náměstek, Ph.D., VŠÚO Holovousy)
- PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S REGULACÍ PLEVELŮ V REÁLNÉM PROVOZU (Tomáš Letocha, Ókoplant International s.r.o.)
- ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM OZONIZACE PŘI SKLADOVÁNÍ OVOCNÝCH STROMKŮ (Ing. Luděk Laňar, Ph.D.; VŠÚO Holovousy)
- ODLISŤOVÁNÍ V OVOCNÝCH ŠKOLKÁCH – DŮLEŽITÉ ASPEKTY (Ing. Luděk Laňar, Ph.D.; VŠÚO Holovousy)

Pro účast na demonstrační akci je nutná registrace, a to do 9.9. 2020
nebo do naplnění maximálního počtu 30 účastníků

Registrace e-mailem na adresu nekvasilova@vsuo.cz.

Občerstvení zajištěno


Akce se uskuteční v rámci projektu Demonstrační farmy, s podporou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

pozvánka a program v PDF

následují dvě skupinové akce:

PROBLEMATIKA PRODUKCE ZÁKLADNÍHO MNOŽITELSKÉHO MATERIÁLU OVOCNÝCH DŘEVIN - pozvánka v PDF

EFEKTIVITA KONTAKTNÍCH HERBICIDŮ - pozvánka v PDF

Kalendář akcí


ZRUŠENO !!! Třešňový den - Německo - Pilnitz

25.06.2024

Dne 25. 6. 2024 se koná tradiční Třešňový den, který se letos koná v německém Pilnitzu u Drážďan. Celý článek...

5. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY

25.06.2024

Dne 25. 6. 2024 (úterý) se koná ve VŠÚO holovousy již 5. demonstračníí farma VŠÚO Holovousy. Celý článek...

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO