5. Demonstrační farma


5. Demonstrační farma

 DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY

Ve čtvrtek 29. 10. 2020 V 9:00 HOD.

 • INTEGROVANÁ OCHRANA V OVOCNÝCH SADECH

 • DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI VE VÝSADBÁCH

 

 

PROGRAM bude rozdělen do tří bloků:
Blok I. - Ing. Michal Skalský, VŠÚO Holovousy
Integrovaná ochrana ovocných plodin                 
 • Rozpoznávání škodlivých organismů ovocných plodin
 • Metody monitoringu živočišných škůdců
 • Možnosti ochrany ovoce proti škůdcům bez účinné látky thiacloprid
 
Blok II.  -  Ing. Martin Mészáros, Ph.D., VŠÚO Holovousy
Praktické používání kapkové závlahy v ovocných sadech jako komplexní součást integrované produkce                          
 • Stanovení potřeby závlahy
 • Stanovení závlahové dávky
 • Strategie zavlažování
 
Blok III. -Ing. Luděk Laňar, Ph.D.; VŠÚO Holovousy 
Regulace plevelů mechanickou kultivací 
 • Možnosti kultivace
 • Praktická omezení
 • Výhody a nevýhody používání
 
Účastníci se postupně seznámí s tématy všech bloků
Z důvodu covid - 19 bude v každém bloku pouze 5 účastníků a lektor
Budou dodržována všechna pravidla – roušky, dezinfekce a rozestupy
 
Pro účast na demonstrační akci je nutná registrace, a to do 23. 10. 2020,  maximální počet je 5 účastníků v jednom bloku
e-mailem na adresu 
nekvasilova@vsuo.cz.  Občerstvení zajištěno
 
Akce se uskuteční v rámci projektu Demonstrační farmy,
s podporou MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

PDF pozvánka zde >>>

Kalendář akcí


Seminář OCHRANA OVOCE PŘED CHOROBAMI A ŠKŮDCI

02.08.2022

Dne 2.8.2022 se koná v konferenčním sále VÝZKUMNÉHO A ŠLECHTITELSKÉHO ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉHO tradiční seminář o ochraně ovoce před chorobami a škůdci. Celý článek...

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO