Dušičková výstava - ZRUŠENO


Dušičková výstava - ZRUŠENO
Dne 22. 10. 2020 se bude konat Dušičková výstava, kterou pořádá Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové. Této akce se zúčastňije i VŠÚO Holovousy se svým ovocem, stromečky a produkty z ovoce.

Kalendář akcí


Seminář OCHRANA OVOCE PROTI HOUBOVÝM CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM

08.08.2023

Seminář Ochrana ovoce proti houbový chorobám a škůdcům, kteráý se bude konat  v termínu 8.8.2023, by chtěl přiblížit posluchačům možnosti ochrany proti houbovým chorobám a škůdcům u ovoce. Celý článek...

TŘEŠŇOVÝ DEN

27.06.2023

Konference O PĚSTOVÁNÍ TŘEŠNÍ, která je pořádána ve spolupráci s kolegy z německého Julius Kuhn institutu. Celý článek...

4. DEMONSTRAČNÍ FARMA HOLOVOUSY

20.06.2023

Dne 20. 6. 2023 v 9:30 hod. v konferenčním sálu VŠÚO se koná 4. demonstrační farma VŠÚO Holovousy, téma je Precizní zemědělství v ochraně ovoce. Celý článek...

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO