EUFRINEUFRIN

Publikováno: 26.02.2024


Ve dnech 29. února až 2. března se ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích uskutečnilo výroční zasedání evropské sítě ovocnářských výzkumných organizací EUFRIN. Jednalo se o zasedání pracovní skupiny zaměřené na probírky a regulaci plodnosti ovocných stromů (Fruit thinning working group). Akce se zúčastnilo 33 zahraničních vrcholných vědeckých pracovníků z různých výzkumných organizací a univerzit a účastnili se jí rovněž zástupci společností zabývajících se vývojem a prodejem látek využitelných pro regulaci plodnosti. Pro svůj význam je zasedání navštěvováno i mimoevropskými zástupci, v letošním roce konkrétně z USA, Chile a Jižní Afriky. Cílem zasedání je výměna nejaktuálnějších výsledků výzkumu v dané oblasti. V rámci programu byl představen i náš výzkumný ústav a práce, kterou v dané specializaci i obecně provádíme. Dle ohlasu účastníků považujeme akci za úspěšnou. Děkujeme všem sponzorům, kteří pořádání akce finančně podpořili: Valent Biosciences, Fine Agrochemicals, ADAMA, L´Gobbi, Agronaturalis a Globachem. VŠÚO Holovousy si váží možnosti toto zasedání hostit a doufá v další užší mezinárodní spolupráci. 
 

 
Exkurze do výsadeb VŠÚO, kde byly představeny probírkové pokusy v jádrovinách.

Základní informace o VŠUO


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. se zabývá výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin kontinuálně téměř sedm desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. V rámci řešení výzkumných projektů podporovaných různými poskytovateli (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR , MK , TAČR) vytváří téměř všechny typy výstupů definované Metodikami hodnocení výsledků výzkumné organizace a předávané do Rejstříku informací výsledků. Jedná se jak o výsledky publikačního charakteru, tak i o výsledky aplikované. Výzkumní a vědečtí pracovníci publikují výsledky výzkumu v impaktovaných, recenzovaných, ale i dalších odborných a populárních časopisech Organizace vydává již  60 let Vědecké práce ovocnářské. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Je recenzovaným časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice. Je citován v CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS.
K úspěšně komercializovaným výsledkům patří právně chráněné odrůdy, dosud bylo přihlášeno a registrováno téměř 85 odrůd jednotlivých ovocných druhů, další odrůdy procházejí registračním řízením. Řadě odrůd byla udělena ochrana práv v ČR a následně i v Evropské unii. Zejména o odrůdy třešní je ve světě velký zájem, dvěma odrůdám byl udělen US Plant Patent. Dále bylo ve VŠÚO Holovousy za poslední pětileté období zrealizováno několik výsledků v oblasti poloprovozu a ověřených technologií smluvně předaných uživateli. Významnou složku transferu výsledků výzkumu do praxe představují pěstitelské metodiky, které jsou předávány uživatelům - profesním pěstitelům ovoce. 

Jednatelé společnosti 
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Společníci
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Dozorčí rada společnosti
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Ing. Roman Chaloupka

VSUO