Návštěva ve VŠÚONávštěva ve VŠÚO

Publikováno: 07.12.2022


Ve středu 30. 11. 2022 navštívil Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy Francesco Mattina, prezident CPVO (The Community Plant Variety Office - Odrůdový úřad společenství, decentralizovaná agentura EU) a Lionel Sola, vedoucí kanceláře CPVO pro styk s veřejností. Návštěvu doprovázela delegace z Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ - ředitel Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ ČR Ing. Tomáš Mezlík, Ing. Andrea Povolná, vedoucí oddělení zkoušek odlišnosti a odborné pracovnice oddělení Ing. Lydie Čechová a Ing. Lenkou Lefnerová. Ministerstvo zemědělství zastupovala Ing. Lenka Clowezová, ministerský rada pro osivo a rozmnožovací materiál.

Setkání se uskutečnilo ve VŠÚO Holovousy za účasti jednatele Ing. Jaroslava Váchy, vedoucího oddělení genetiky a šlechtění Ing. Lubora Zeleného, vedoucího laboratorního komplementu RNDr. Radka Čmejly, Ph.D. a RNDr. Jany Čmejlové, Ph.D., vědecké pracovnice v oblasti genetika ovocných plodin. Zástupci VŠÚO seznámili návštěvu s obsahem činnosti ústavu i s významnějšími výsledky svého pracoviště.

Hosté se povšechně seznámili s celkovým zaměřením práce ovocnářského institutu, podrobně pak se šlechtěním nových odrůd, diagnostikou patogenních organismů a molekulárně genetickými analýzami ovocných rostlin, vedoucími k rozlišení odrůd či k vyhledávání významných šlechtitelských znaků v potomstvech. Prohlédli si rovněž venkovní část genové banky mikroorganismů, navrženy jim byly možnosti případné budoucí spolupráce.
 
Šlo o nejvýznamnější návštěvu svého druhu ve VŠÚO a uskutečnila se v rámci prezentace České republiky, předsedající v tomto období Radě Evropské unie.
 
 
U základního kamene Ovocnářského výzkumného institutu stojí zleva: L. Lefnerová, L.Zelený, T. Mezlík, F.Mattina, L. Čechová, J. Vácha, A. Povolná
 

Poděkávání pana Ing. Tomáše Mezlíka:

Vážený pane řediteli,
 
dovolte mi, abych Vám jménem svým i mých kolegů poděkoval za možnost navštívit s panem prezidentem Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy.
 
Pan prezident oceňoval úroveň Vašeho pracoviště stejně jako vysokou odbornost Vašich kolegů.
 
 Přejeme krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na spolupráci v roce 2023.
 
S pozdravem
 
Ing. Tomáš Mezlík
Ředitel Národního odrůdového úřadu
Head of National Plant Variety Office
 
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
 

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO