Návštěva ve VŠÚONávštěva ve VŠÚO

Publikováno: 2022-12-07


Ve středu 30. 11. 2022 navštívil Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy Francesco Mattina, prezident CPVO (The Community Plant Variety Office - Odrůdový úřad společenství, decentralizovaná agentura EU) a Lionel Sola, vedoucí kanceláře CPVO pro styk s veřejností. Návštěvu doprovázela delegace z Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ - ředitel Národního odrůdového úřadu ÚKZÚZ ČR Ing. Tomáš Mezlík, Ing. Andrea Povolná, vedoucí oddělení zkoušek odlišnosti a odborné pracovnice oddělení Ing. Lydie Čechová a Ing. Lenkou Lefnerová. Ministerstvo zemědělství zastupovala Ing. Lenka Clowezová, ministerský rada pro osivo a rozmnožovací materiál.

Setkání se uskutečnilo ve VŠÚO Holovousy za účasti jednatele Ing. Jaroslava Váchy, vedoucího oddělení genetiky a šlechtění Ing. Lubora Zeleného, vedoucího laboratorního komplementu RNDr. Radka Čmejly, Ph.D. a RNDr. Jany Čmejlové, Ph.D., vědecké pracovnice v oblasti genetika ovocných plodin. Zástupci VŠÚO seznámili návštěvu s obsahem činnosti ústavu i s významnějšími výsledky svého pracoviště.

Hosté se povšechně seznámili s celkovým zaměřením práce ovocnářského institutu, podrobně pak se šlechtěním nových odrůd, diagnostikou patogenních organismů a molekulárně genetickými analýzami ovocných rostlin, vedoucími k rozlišení odrůd či k vyhledávání významných šlechtitelských znaků v potomstvech. Prohlédli si rovněž venkovní část genové banky mikroorganismů, navrženy jim byly možnosti případné budoucí spolupráce.
 
Šlo o nejvýznamnější návštěvu svého druhu ve VŠÚO a uskutečnila se v rámci prezentace České republiky, předsedající v tomto období Radě Evropské unie.
 
 
U základního kamene Ovocnářského výzkumného institutu stojí zleva: L. Lefnerová, L.Zelený, T. Mezlík, F.Mattina, L. Čechová, J. Vácha, A. Povolná
 

Poděkávání pana Ing. Tomáše Mezlíka:

Vážený pane řediteli,
 
dovolte mi, abych Vám jménem svým i mých kolegů poděkoval za možnost navštívit s panem prezidentem Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy.
 
Pan prezident oceňoval úroveň Vašeho pracoviště stejně jako vysokou odbornost Vašich kolegů.
 
 Přejeme krásné prožití vánočních svátků a těšíme se na spolupráci v roce 2023.
 
S pozdravem
 
Ing. Tomáš Mezlík
Ředitel Národního odrůdového úřadu
Head of National Plant Variety Office
 
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
 

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO