Workshop o aktuálních problémech a strategiích regulace škůdců a chorob v ekologické produkci peckovin v Evropě


Workshop o aktuálních problémech a strategiích regulace škůdců a chorob v ekologické produkci peckovin v Evropě

Publikováno: 20.12.2021


Dne 3. listopadu se konal online workshop o aktuálních problémech a strategiích ochrany proti škůdcům a chorobám v ekologické produkci peckovin v Evropě. Workshop organizoval Ing. Radek Vávra Ph.D. (VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.) v rámci projektu BIOFRUITNET a prezentoval výsledky dotazníků realizovaných s ekologickými pěstiteli peckovin, výzkumníky a poradci v zemích s nejvyšším zastoupením pěstování v Evropské unii. Workshopu se zúčastnilo 15 odborníků zastupujících organizace s ekologickou produkcí v různých evropských zemích. Proběhla diskuse o chorobách a škůdcích třešní, meruněk, slivoní a broskví jakož i o strategiích používaných k jejich regulaci s ohledem na povolené přípravky na ochranu rostlin, preventivní, alternativní a inovativní opatření používaná v různých zemích pro každý ovocný druh. Diskutovány byly též mezery v ochraně před chorobami a škůdci a výzvy, kterým bude ekologické pěstování ovoce v budoucnu čelit.
Mezi hlavními závěry workshopu vyniká potřeba technických informací o způsobech ochrany proti chorobám a škůdcům, odrůdách, péči o půdu a výživě stromů meruněk a třešní. U slivoní patřily k nejdůležitějším informace k ochraně proti chorobám, škůdcům, odrůdám, péči o půdu a výživě stromů. U broskvoní se hlavní potřeby informací týkají ochrany proti chorobám a škůdcům, odrůd a podnoží. Hlavní choroby postihující porosty peckovin, které byly na workshopu podrobně probrány, jsou moniliová hniloba peckovin, moniliový úžeh (spála) peckovin, rakovinné odumírání větví peckovin a suchá skvrnitost listů peckovin. Co se týče škůdců, pro třešně jsou nejdůležitější: mšice třešňová, octomilka ovocná (Drosophila suzukii) a vrtule třešňová; pro meruňky: octomilka ovocná (Drosophila suzukii) a škvoři; pro slivoně: obaleč švestkový, mšice švestková a sviluška ovocná; konečně, u broskvoní byly hlavními diskutovanými škůdci vrtule velkohlavá a mšice broskvoňová.
Mezi hlavními získanými závěry byla zdůrazněna potřeba výzkumu účinnosti používaných přípravků a jejich vlivu na životní prostředí. Jako jedna z nejúčinnějších strategií ke snížení dopadu chorob byl identifikován správný řez stromů ve správný čas. Pro hlavní choroby neexistují žádné podpůrné rozhodovací modely. Správný výběr odolnějších odrůd je jedním z opatření, které mohou ekologickým pěstitelům peckovin pomoci v regulaci chorob v budoucnu.
Chcete-li získat podrobnější informace o různých technikách regulace chorob a škůdců, klikněte na následující odkaz:
 https://biofruitnet.eu/wp-content/uploads/2021/12/BIOFRUITNET_STONE_WORKSHOP_f_2-1.pdf

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO