Workshop o aktuálních problémech a strategiích regulace škůdců a chorob v ekologické produkci peckovin v Evropě


Workshop o aktuálních problémech a strategiích regulace škůdců a chorob v ekologické produkci peckovin v Evropě

Publikováno: 2021-12-20


Dne 3. listopadu se konal online workshop o aktuálních problémech a strategiích ochrany proti škůdcům a chorobám v ekologické produkci peckovin v Evropě. Workshop organizoval Ing. Radek Vávra Ph.D. (VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.) v rámci projektu BIOFRUITNET a prezentoval výsledky dotazníků realizovaných s ekologickými pěstiteli peckovin, výzkumníky a poradci v zemích s nejvyšším zastoupením pěstování v Evropské unii. Workshopu se zúčastnilo 15 odborníků zastupujících organizace s ekologickou produkcí v různých evropských zemích. Proběhla diskuse o chorobách a škůdcích třešní, meruněk, slivoní a broskví jakož i o strategiích používaných k jejich regulaci s ohledem na povolené přípravky na ochranu rostlin, preventivní, alternativní a inovativní opatření používaná v různých zemích pro každý ovocný druh. Diskutovány byly též mezery v ochraně před chorobami a škůdci a výzvy, kterým bude ekologické pěstování ovoce v budoucnu čelit.
Mezi hlavními závěry workshopu vyniká potřeba technických informací o způsobech ochrany proti chorobám a škůdcům, odrůdách, péči o půdu a výživě stromů meruněk a třešní. U slivoní patřily k nejdůležitějším informace k ochraně proti chorobám, škůdcům, odrůdám, péči o půdu a výživě stromů. U broskvoní se hlavní potřeby informací týkají ochrany proti chorobám a škůdcům, odrůd a podnoží. Hlavní choroby postihující porosty peckovin, které byly na workshopu podrobně probrány, jsou moniliová hniloba peckovin, moniliový úžeh (spála) peckovin, rakovinné odumírání větví peckovin a suchá skvrnitost listů peckovin. Co se týče škůdců, pro třešně jsou nejdůležitější: mšice třešňová, octomilka ovocná (Drosophila suzukii) a vrtule třešňová; pro meruňky: octomilka ovocná (Drosophila suzukii) a škvoři; pro slivoně: obaleč švestkový, mšice švestková a sviluška ovocná; konečně, u broskvoní byly hlavními diskutovanými škůdci vrtule velkohlavá a mšice broskvoňová.
Mezi hlavními získanými závěry byla zdůrazněna potřeba výzkumu účinnosti používaných přípravků a jejich vlivu na životní prostředí. Jako jedna z nejúčinnějších strategií ke snížení dopadu chorob byl identifikován správný řez stromů ve správný čas. Pro hlavní choroby neexistují žádné podpůrné rozhodovací modely. Správný výběr odolnějších odrůd je jedním z opatření, které mohou ekologickým pěstitelům peckovin pomoci v regulaci chorob v budoucnu.
Chcete-li získat podrobnější informace o různých technikách regulace chorob a škůdců, klikněte na následující odkaz:
 https://biofruitnet.eu/wp-content/uploads/2021/12/BIOFRUITNET_STONE_WORKSHOP_f_2-1.pdf

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO