Webinář PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V SADECHWebinář PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V SADECH

Publikováno: 24.11.2021


Dne 18.11.2021v 9:30 hod se konal webinář na téma „Precizní zemědělství v sadech“, který pořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s VÝZKUMNÝM A ŠLECHTITELSKÝM ÚSTAVEM OVOCNÁŘSKÝM HOLOVOUSY s.r.o.
Webinář zahájila Ing. Veronika Hlaváčková, která přítomným podala informaci o České technologické platformě pro zemědělství a o formách přenosu informací ke konečným uživatelům, tedy zemědělcům. Dále pokračovala Ing. Jaroslava Nekvasilová. Ta představila program webináře, který se skládal ze čtyřech přednášek:
• Šlechtění odrůd ovoce pro precizní zemědělství – Ing. Lubor Zelený
• Využití kapkové závlahy v ovocných sadech – Ing. Martin Mészáros Ph.D.
• Nástup robotiky a autonomie do ovocnářství – doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
• Precizní zemědělství v ochraně ovoce – Ing. Michal Skalský Ph.D..
Precizní zemědělství v sadech je tématem, které je pro ovocnáře tématem, které je zajímá hlavně z pohledu snížení nákladů, snížení potřeby pracovní síly, snížení dávek pesticidů a hnojiv apod. Vědci z VŠÚO řeší tuto otázku komplexně. Ve webináři proto zazněla různá témata, která skládají pohled na precizní zemědělství jako celek.
• Šlechtění odrůd ovoce pro precizní zemědělství – Ing. Lubor Zelený
Přednáška obsahuje přehled možností šlechtění ovoce pro precizaci v ovocnářství včetně souhrnu v současnosti realizovaných aktivit. Tyto aktivity zahrnují šlechtění na odolnost k významným chorobám, odolnost k vlivům počasí a tzv. plasticitu odrůd, speciální tvary např. sloupcovitý a zakrslý růst, autoregulační mechanismy násady plodů i speciální technologické požadavky např. samosprašnost. V druhé části se pak přednáška věnuje precizaci šlechtitelských postupů ke zvýšení efektivity celého procesu. Jedná se o celkové urychlení a zefektivnění procesu s pomocí předvýběrů materiálů např. s pomocí molekulárně asistované selekce, a nebo metody embryo-rescue pro zvýšení počtu semenáčů.
• Využití kapkové závlahy v ovocných sadech – Ing. Martin Mészáros Ph.D.
Přednáška je zaměřena na popis způsobů určování vláhové potřeby pro doplňkovou závlahu v ovocných sadech. Detailně se zde uvádí popis způsobů zavlažovaná skrze snímání půdní vlhkosti a pomocí modelového výpočtu evapotranspiračního odparu. V přednášce je popsán mechanizmus těchto postupů, jejich výhody i rizika při jejich používání v praxi. V návaznosti na stanovenou potřebu závlahy, je v přednášce prezentován postup pro stanovení dávky a intervalu zavlažování.
• Nástup robotiky a autonomie do ovocnářství – doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
V přednášce byly představeny nové technologie, přístroje a postupy, které se dají využívat v rámci precizního zemědělství.
• Precizní zemědělství v ochraně ovoce – Ing. Michal Skalský Ph.D..
Přednáška byla rozdělena na dvě části. První byla zaměřena na problematiku monitoringu škůdců ovoce a správné stanovení vhodného termínu ošetření přípravky na ochranu rostlin. Druhá část přednášky se věnovala inovacím v oblasti aplikace přípravků na ochranu rostlin pomocí moderních technologií.

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO