Webinář PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V SADECHWebinář PRECIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V SADECH

Publikováno: 2021-11-24


Dne 18.11.2021v 9:30 hod se konal webinář na téma „Precizní zemědělství v sadech“, který pořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s VÝZKUMNÝM A ŠLECHTITELSKÝM ÚSTAVEM OVOCNÁŘSKÝM HOLOVOUSY s.r.o.
Webinář zahájila Ing. Veronika Hlaváčková, která přítomným podala informaci o České technologické platformě pro zemědělství a o formách přenosu informací ke konečným uživatelům, tedy zemědělcům. Dále pokračovala Ing. Jaroslava Nekvasilová. Ta představila program webináře, který se skládal ze čtyřech přednášek:
• Šlechtění odrůd ovoce pro precizní zemědělství – Ing. Lubor Zelený
• Využití kapkové závlahy v ovocných sadech – Ing. Martin Mészáros Ph.D.
• Nástup robotiky a autonomie do ovocnářství – doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
• Precizní zemědělství v ochraně ovoce – Ing. Michal Skalský Ph.D..
Precizní zemědělství v sadech je tématem, které je pro ovocnáře tématem, které je zajímá hlavně z pohledu snížení nákladů, snížení potřeby pracovní síly, snížení dávek pesticidů a hnojiv apod. Vědci z VŠÚO řeší tuto otázku komplexně. Ve webináři proto zazněla různá témata, která skládají pohled na precizní zemědělství jako celek.
• Šlechtění odrůd ovoce pro precizní zemědělství – Ing. Lubor Zelený
Přednáška obsahuje přehled možností šlechtění ovoce pro precizaci v ovocnářství včetně souhrnu v současnosti realizovaných aktivit. Tyto aktivity zahrnují šlechtění na odolnost k významným chorobám, odolnost k vlivům počasí a tzv. plasticitu odrůd, speciální tvary např. sloupcovitý a zakrslý růst, autoregulační mechanismy násady plodů i speciální technologické požadavky např. samosprašnost. V druhé části se pak přednáška věnuje precizaci šlechtitelských postupů ke zvýšení efektivity celého procesu. Jedná se o celkové urychlení a zefektivnění procesu s pomocí předvýběrů materiálů např. s pomocí molekulárně asistované selekce, a nebo metody embryo-rescue pro zvýšení počtu semenáčů.
• Využití kapkové závlahy v ovocných sadech – Ing. Martin Mészáros Ph.D.
Přednáška je zaměřena na popis způsobů určování vláhové potřeby pro doplňkovou závlahu v ovocných sadech. Detailně se zde uvádí popis způsobů zavlažovaná skrze snímání půdní vlhkosti a pomocí modelového výpočtu evapotranspiračního odparu. V přednášce je popsán mechanizmus těchto postupů, jejich výhody i rizika při jejich používání v praxi. V návaznosti na stanovenou potřebu závlahy, je v přednášce prezentován postup pro stanovení dávky a intervalu zavlažování.
• Nástup robotiky a autonomie do ovocnářství – doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
V přednášce byly představeny nové technologie, přístroje a postupy, které se dají využívat v rámci precizního zemědělství.
• Precizní zemědělství v ochraně ovoce – Ing. Michal Skalský Ph.D..
Přednáška byla rozdělena na dvě části. První byla zaměřena na problematiku monitoringu škůdců ovoce a správné stanovení vhodného termínu ošetření přípravky na ochranu rostlin. Druhá část přednášky se věnovala inovacím v oblasti aplikace přípravků na ochranu rostlin pomocí moderních technologií.

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO