Program rozvoje venkova na období 2014-2020 - POŘÍZENÍ SPECIÁLNÍCH STROJŮ DO OVOCNÝCH SADŮ


Program rozvoje venkova na období 2014-2020 - POŘÍZENÍ SPECIÁLNÍCH STROJŮ DO OVOCNÝCH SADŮ

Publikováno: 03.12.2020


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ s.r.o. realizuje v rámci Programu rozvoje venkova, 4.1.1.b. Investice do zemědělských podniků projekt s názvem „Pořízení speciálních strojů do ovocných sadů“.

Budou nakoupeny dva stroje  - traktor speciální úzkorozchodný - 1,70 m vč.; Výkon do 110 PS (cca 81 kW) vč. a stroj na mechanizovaný řez ovocných dřevin a rovněž mechanickou regulaci plodnosti (probírku) ovocných stromů - ožínací lištu pro sady, svislou žabkovou lištu a stroj na redukci květů. Náplní projektu je pořízení stroje, jež umožnuje mechanizovaný řez ovocných dřevin a rovněž mechanickou regulaci plodnosti (probírku) ovocných stromů, včetně speciálního úzkorozchodného traktoru umožňujícího využití této pěstitelské technologie. Cílem je významným způsobem snížit potřebu ruční práce při řezu a regulaci plodnosti (probírky) ovocných dřevin. Řez i probírka jsou pracemi, jež jsou řešeny většinou najímáním sezónních zaměstnanců. V současné době je velmi problematické na tyto práce zajistit pracovníky. Cílem je tuto potřebu a tedy i finanční náročnost obou operací snížit na minimum.

Výsledkem tohoto projektu bude výrazné zjednodušení procesu řezu ovocných dřevin a probírky plodů stejně jako snížení finanční náročnosti. Pokud tyto operace nejsou realizovány v optimálním období a v dostatečné kvalitě, dochází k významným ztrátám na kvalitě produkce a její realizační ceně. Potřebnost vyplývá z potenciálu projektu snižovat náklady na pěstitelské operace, omezovat možné výrobní ztráty, omezovat závislost na dostupnosti sezónních pracovníků a rovněž potenciálu zvyšovat příjmy z jednotky plochy.

Projekt by měl být zrealizován nejpozději do konce měsíce června 2021.

Název projektu:
Reg.č.ž. 20-010/0411b/452/000943 Pořízení speciálních strojů do ovocných sadů

Hlavní cíl projektu:
Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.
Projekt byl podpořen dotací v rámci 10.kola projektových opatření Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO