Program rozvoje venkova na období 2014-2020 - POŘÍZENÍ SPECIÁLNÍCH STROJŮ DO OVOCNÝCH SADŮ


Program rozvoje venkova na období 2014-2020 - POŘÍZENÍ SPECIÁLNÍCH STROJŮ DO OVOCNÝCH SADŮ

Publikováno: 2020-12-03


VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ s.r.o. realizuje v rámci Programu rozvoje venkova, 4.1.1.b. Investice do zemědělských podniků projekt s názvem „Pořízení speciálních strojů do ovocných sadů“.

Budou nakoupeny dva stroje  - traktor speciální úzkorozchodný - 1,70 m vč.; Výkon do 110 PS (cca 81 kW) vč. a stroj na mechanizovaný řez ovocných dřevin a rovněž mechanickou regulaci plodnosti (probírku) ovocných stromů - ožínací lištu pro sady, svislou žabkovou lištu a stroj na redukci květů. Náplní projektu je pořízení stroje, jež umožnuje mechanizovaný řez ovocných dřevin a rovněž mechanickou regulaci plodnosti (probírku) ovocných stromů, včetně speciálního úzkorozchodného traktoru umožňujícího využití této pěstitelské technologie. Cílem je významným způsobem snížit potřebu ruční práce při řezu a regulaci plodnosti (probírky) ovocných dřevin. Řez i probírka jsou pracemi, jež jsou řešeny většinou najímáním sezónních zaměstnanců. V současné době je velmi problematické na tyto práce zajistit pracovníky. Cílem je tuto potřebu a tedy i finanční náročnost obou operací snížit na minimum.

Výsledkem tohoto projektu bude výrazné zjednodušení procesu řezu ovocných dřevin a probírky plodů stejně jako snížení finanční náročnosti. Pokud tyto operace nejsou realizovány v optimálním období a v dostatečné kvalitě, dochází k významným ztrátám na kvalitě produkce a její realizační ceně. Potřebnost vyplývá z potenciálu projektu snižovat náklady na pěstitelské operace, omezovat možné výrobní ztráty, omezovat závislost na dostupnosti sezónních pracovníků a rovněž potenciálu zvyšovat příjmy z jednotky plochy.

Projekt by měl být zrealizován nejpozději do konce měsíce června 2021.

Název projektu:
Reg.č.ž. 20-010/0411b/452/000943 Pořízení speciálních strojů do ovocných sadů

Hlavní cíl projektu:
Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.
Projekt byl podpořen dotací v rámci 10.kola projektových opatření Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO