Seminář pěstitelů ovoce 2022Seminář pěstitelů ovoce 2022

Publikováno: 24.11.2022


Tradiční Seminář pěstitelů ovoce se v letošním roce po dvouleté pauze způsobené pandemií Covid-19 opět konal prezenční formou v jednacím sále VŠÚO Holovousy. Prezentovány zde byly především výsledky projektů NAZV a DKRVO. Zahájení semináře se ujal Ing. Jan Náměstek, Ph.D. Úvodní přednáška prof. Dr. Ing. Borise Kršky byla zaměřená na vývoj sortimentu meruněk a doporučení pro jejich pěstování v současnosti. Další příspěvky byly zaměřeny na výživu a hnojení. Zajímavé přednášky na toto téma si připravili Ing. Tomáš Machálek ze společnosti YARA Agri Czech Republic s.r.o. a Ing. Martin Mészáros, Ph.D. z VŠÚO Holovousy. Ing. Jiří Sedlák, Ph.D. následně přednášel o krajových odrůdách v extenzivním způsobu pěstování, kde vyzdvihl vlastnosti vybraných starých odrůd. Na semináři bylo představeno také portfolium firem AG Novachem s.r.o. a FERTISTAV CZ a.s. Ing. Žďárská seznámila posluchače s možnostmi identifikace odrůd meruněk pomocí molekulárně biologických metod. Odbornou část semináře zakončil Ing. Luděk Laňar, Ph.D. prezentací výsledků testování aplikace chemických látek za účelem redukce násady květů u slivoní. Na úplný závěr představila RNDr. Aneta Bílková služby Oddělení laboratorního komplementu VŠÚO Holovousy, který mimo jiné nabízí ovocnářům analýzy reziduí pesticidů v ovoci. 

Semináře se v letošním roce zúčastnilo celkem 26 posluchačů z řad pěstitelů i odborné veřejnosti. Konání této akce bylo podpořeno Českou technologickou platformou rostlinných biotechnologií a Národní agenturou pro zemědělský výzkum. 

    

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO