Seminář pěstitelů ovoce 2021Seminář pěstitelů ovoce 2021

Publikováno: 26.11.2021


Tradiční Seminář pěstitelů ovoce se v letošním roce z důvodu souvislostí s šířením pandemie Covid-19 v České republice konal formou online webináře. V letošním roce byla celá akce zaměřena na meruňky a jejich pěstování. Prezentovány byly především výsledky projektu NAZV QK1920124 – „Identifikace příčin předčasného odumírání a jeho omezení při pěstování meruněk v ČR.“
Zahájení semináře se ujal Ing. Jan Náměstek, Ph.D. Úvodní přednášku Ing. Martiny Rejlové o monitoringu výskytu patogenů ve výsadbách meruněk doplnila Mgr. Michaela Kracíková o výsledky účinnosti vybraných pesticidů proti nejčastěji identifikovaným patogenům v pletivech odumírajících stromů meruněk. Prof. RNDr. Milan Navrátil, CSc. Z Univerzity Palackého v Olomouci pak účastníkům představil výsledky studia mikrobiomu meruněk získané s využitím moderních technik sekvenování. Na tuto přednášku navázal Ing. Tomáš Machálek, MBA ze společnosti Yara Agri Czech Republic s.r.o. s přednáškou o výživě meruněk. RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D. z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni přednesl příspěvek zaměřený na možnosti ochrany ovocných dřevin proti jarním mrazíkům. Ing. Luděk Laňar, Ph.D. svým příspěvkem navázal na tuto přednášku a seznámil posluchače s výsledky oddalování nástupu kvetení meruněk. Na semináři bylo představeno také portfolium firem AG Novachem a Fertistav CZ a.s. Poslední přednáška semináře Ing. Martina Mészárose, Ph.D. byla zaměřená na vliv různých podnoží a jejich výšky štěpování na růst a plodnost meruněk.
Na seminář se přihlásilo celkem 46 posluchačů z řad pěstitelů i odborné veřejnosti. Konání této akce bylo podpořeno Českou technologickou platformou rostlinných biotechnologií a Národní agenturou pro zemědělský výzkum.

Grundlegende Informationen zu VŠÚO


OBSTFORSCHUNGS - UND ZÜCHTUNGSANSTALT HOLOVOUSY s.r.o. (G.m.b.H.) beschäftigt sich mit der Forschung der Obstbauproblematik und Züchtung der Obstfrüchte ununterbrochen seit fast sieben Jahrzehnten. Die Forschungstätigkeit betrifft praktisch alle Obstfrüchte, die auf dem Gebiet der Tschechischen Republik als Marktkultur gezüchtet werden. Im Rahmen der Lösung der Forschungsprojekte, die von verschiedenen Geldgebern (MZe NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR) unterstützt werden, schafft fast alle Ausgabentypen, die von der Ergebnisbewertungsmethodik einer Forschungsorganisation definiert und in den Informationsregister der Ergebnisse übergeben werden. Es handelt sich sowohl um Ergebnisse des Veröffentlichungscharakters als auch um anwendbare Ergebnisse. Die Forschungs- und Wissenschaftsmitarbeiter veröffentlichen die Forschungsergebnisse in rezensierten Impact-Zeitschriften, aber auch in anderen fachlichen und populären Zeitschriften. Seit 60 Jahren verlegt die Organisation die Zeitschrift Vědecké práce ovocnářské (Wissenschaftliche Obstbauarbeiten). Die Zeitschrift veröffentlicht die originalen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet des Obstbaus. Sie ist eine rezensierte Zeitschrift, eingetragen in der Liste der rezensierten Non-Impact-Zeitschriften (Periodiken), die in der Tschechischen Republik verlegt werden. Sie wird in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS zitiert.
Zu den erfolgreich vermarkten Ergebnissen gehören rechtlich geschützte Sorten, bis jetzt wurden fast 85 einzelner Obstsorten angemeldet und registriert, weitere Sorten gehen durch das Registrierungsverfahren durch. Eine Reihe von Sorten hat den Rechtschutz in der Tschechischen Republik und nachfolgend auch in der Europäischen Union bekommen. Besonders gibt es Interesse an Kirschsorten in der Welt, zwei Sorten haben das US Plant Patent bekommen. Weiter wurden in der VŠÚO Holovousy einige Ergebnisse auf dem Gebiet des Halbbetriebes und geprüfter Technologien für letzte fünfjährige Periode realisiert und verträglich an den Benutzer übergeben. Einen wichtigen Anteil des Ergebnistransfers der Forschung in die Praxis stellt die Züchtungsmethodik dar, die an professionelle Benutzer – professionelle Obstzüchter übergeben wird.

Geschäftsführer der Gesellschaft  
Dipl.-Ing. Tomáš Zmeškal
Dipl.-Ing. Jaroslav Vácha
 

Gesellschafter
Dipl.-Ing. Jan Blažek, CS c.
Dipl.-Ing. Josef Kosina, CS c.
Dipl.-Ing. Václav Ludvík
Dipl.-Ing. František Paprštein, CS
Jaroslav Muška
Dipl.-Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s. (AG)
 

Aufsichtsrat der Gesellschaft
Dipl.-Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO