Analýza reziduí pesticidůLaboratorní komplement - Laboratoř chemických analýz (LChA)

 

Laboratoř chemických analýz (LChA) je analytická laboratoř, která se v rámci Laboratorního komplementu zabývá stanovováním reziduí pesticidů v čerstvém ovoci a zelenině. Základní metodou používanou v LChA je multireziduální metoda založená na extrakci QuEChERS s detekcí GC-MS/MS dle SOP_ LChA_01 a s detekcí LC-MS/MS dle SOP_ LChA_02, které vycházejí z normy ČSN EN 15662. Obě metody jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. V současnosti je stanovováno cca 300 účinných látek a tento seznam bude dále rozšiřován. Laboratoři je přiznán flexibilní rozsah akreditace, takže může modifikovat existující zkušební metody a/nebo rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů v dané oblasti akreditace, což laboratoři umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků. Odbornou způsobilost laboratoře dokládá úspěšné absolvování mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.


Analyty stanovované v rozsahu akreditace jsou uvedeny níže v Přílohách Žádanky: Příloha 1 -  analyty stanovované metodou GC-MS/MS;  Příloha 2 - analyty stanovované metodou LC-MS/MS. Laboratoř v ceně analýzy poskytuje výroky o shodě vzhledem k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech v konsolidovaném znění. LChA je připravena provádět analýzy dle Nařízení vlády č. 80/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření. V případě zájmu je zákazníkům vydán Výsledkový list obsahující výsledky pouze pro analyty dle Nařízení vlády č. 80/2023.


Pokyny pro odběr vzorků jsou uvedeny v Metodice k provádění nařízení vlády č. 80/2023 Sb., která je dostupná na webových stránkách MZe.

Před odesláním vzorků nás prosím kontaktujte emailem nebo telefonicky.


Žádanky o stanovení reziduí pesticidů


Oba seznamy zahrnují rezidua pesticidů dle Nařízení vlády č. 80/2023 Sb. o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

 

Žádanka o analýzu reziduí pesticidů v ovoci a zelenině


Ze stejného materiálu je možné stanovit i těžké kovy, je však nutné vyplnit samostatnou Žádanku dostupnou na stránkách Laboratoře prvkové analýzy, kde naleznete další informace.

Ceník analýz platný od 1. 1. 2024


Položka

Cena v Kč (bez DPH)

Stanovení reziduí pesticidů multireziduální metodou GC-MS/MS

2 500 Kč

Stanovení reziduí pesticidů multireziduální metodou LC-MS/MS

3 000 Kč

Stanovení reziduí pesticidů multireziduální metodou GC-MS/MS a LC-MS/MS

5 000 Kč

Výsledkový list a vyhodnocení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech v konsolidovaném znění.

V ceně analýzy

Výsledkový list obsahující pouze analyty dle Nařízení vlády č. 80/2023

300 Kč

Kontakt

Telefon: 491 848 289
Mobil: 777 588 826, 602 761 953
E-mail: LChA@vsuo.cz; laboratorni.komplement@vsuo.cz

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO