Probíhající mezinárodní projekty

INNOBREED

 

Project 101061028 - Innovative Organic Fruit Breeding and uses

 • ŘEŠITELÉ: prof. Dr. Ing. Boris Krška, Ing. Jiří Sedlák Ph.D., Ing. Lubor Zelený, Ing. Radek Vávra Ph.D., RNDr. Radek Čmejla Ph.D., RNDr. Jana Čmejlová Ph.D.
 • Mezinárodní projekt InnOBreed - „Inovativní šlechtění organického ovoce a jeho využití“ se zaměřuje na aplikaci inovativních řešení zacílených na společný vývoj a propagaci nových odrůd ovocných plodin pro systém produkce v rámci ekologického zemědělství.
  InnOBreed se z hlediska plodinového spektra mírného pásma zabývá převážně opadavými druhy ovocných stromů včetně jabloní, hrušní, broskvoní, švestek, meruněk, třešní a mandloní. Zacílení na takto hospodářsky významné, botanicky příbuzné většinou druhy čeledi růžovité nabízí možnosti syntetických přístupů a metodického přenosu poznatků z oblasti hodnocení znaků a molekulárně genetických přístupů.
 TO01000295 - Zdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách: vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku (1/2021 - 4/2024)

(Healthy berries in a changing climate: development of new biotechnological procedures for virus diagnostics, vector studies, elimination and safe preservation of strawberry and raspberry)

 • HLAVNÍ PŘÍJEMCE: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. (dr. Ing. Jana Fránová)

 • ŘEŠITELÉ: RNDr. Radek Čmejla Ph.D., Mgr. Lucie Valentová Ph.D., Ing. Martina Rejlová; Ing. Jiří Sedlák Ph.D.

 • SPOLUPRACUJÍCÍ: Norwegian Institute of Bioeconomy Research; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Jan Holub s.r.o.

 • FINANCOVÁNÍ: Projekt je podporován sumou € 1,430,000 z Islandsko-Lichtenšteinsko-Norských fondů skrze granty EEA a Technologické agentury České republiky (TAČR).

 

 • Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšit produkční potenciál drobného ovoce, zejména jahodníku a maliníku, v měnících se klimatických podmínkách, a to pěstováním vysoce kvalitních matečných rostlin, které jsou testovány na přítomnost virů. Dalším cílem je zlepšit diagnostiku virů, provést studii hmyzích vektorů a lépe tak ochránit cenné rostliny v genofondech.

 BIOFRUITNET

Boosting Innovation in Organic FRUIT production through strong knowledge NETworks Horizon 2020 (Grant Agreement No. 862850)
(11/2019 - 04/2023)

 

 • ŘEŠITELÉ: Ing. Radek Vávra Ph.D., Ing. Jiří Kaplan, Mgr. Gabriela Pravcová

 • Cílem projektu je posílit konkurenceschopnost evropské produkce ekologického ovoce se zaměřením na ekologickou produkci jádrovin, peckovin a citrusového ovoce prostřednictvím:

1. Shromažďování a validací stávajících praktických a vědeckých poznatků o pěstování ekologického ovoce za účelem distribuce těchto poznatků mezi zeměmi EU prostřednictvím instruktáží jako jsou praktické návody, technologické postupy, videa a krátké články.
2. Posílení zavedených webových stránek a aplikací v pěstování ekologického ovoce a navázání spojení mezi nimi za účelem vytvoření silných sítí producentů ekologického ovoce a dalších zainteresovaných subjektů s dobrým tokem informací.

Více informací k projektu najdete
www.biofruitnet.eu

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO