LABORATORNÍ KOMPLEMENT


01
11
02
04

Činnosti oddělení

 • Výzkum a vývoj v oblasti genetiky ovocných stromů a jejich šlechtění s využitím moderních molekulárně-biologických postupů
 • Návrh systémů pro genotypizaci jabloní, třešní a meruněk
 • Využití metod molekulární biologie pro asistované šlechtění u jabloní a třešní
 • Hledání nových markerů pro hospodářsky zajímavé znaky u třešní
 • Stanovování S-alel u samosprašných i cizosprašných třešní
 • Výzkum a vývoj v oblasti diagnostiky patogenů ovocných plodin s využitím metod ELISA a PCR
 • Zavádění moderních způsobů diagnostiky rostlinných patogenů
 • Identifikace a detekce nových virů u jahodníku.

Služby a nabídka pro pěstitele

 • Laboratorní diagnostika patogenů ovocných plodin v akreditované laboratoři

Akreditace

V laboratořích Laboratorního komplementu je zaveden systém managementu jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří. Na základě splnění požadavků této normy získal Laboratorní komplement 12.1.2017 osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. pro oblast detekce rostlinných patogenů pomocí molekulárně-biologických metod, konkrétně pro metodu Detekce Ca. Phytoplasma spp. skupiny 16SrX metodou PCR z rostlinného materiálu. Další podrobnosti o akreditaci Laboratorního komplementu získáte přímo na stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. je rozhodnutím Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ze dne 24.6.2014 pověřen výkonem odborné činnosti referenční laboratoře pro diagnostiku fytoplazem proliferace jabloně a viru šarky švestky. Rozhodnutí o pověření výkonem odborné činnosti referenční laboratoře:
  Rozhodnutí ref.Lab 140624
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) prodloužil o dalších pět let Výzkumnému a šlechtitelskému ústavu ovocnářskému Holovousy, s.r.o. pověření k provádění testování rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných druhů na přítomnost škodlivých organismů, jejichž výčet a metody testování jsou uvedeny v příloze č. 2 (č. j.: 64262/2017-MZE-17221) Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (NOPRM). Rozhodnutí o pověření k provádění testování rozmnožovacího materiálu:
  Rozhodnutí NOPRM 190821

 

Rok 2020

Laboratoř se úspěšně zúčastnila čtyř mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ):

 • Detekce fytoplazmy proliferace jabloně metodou PCR - detekce fytoplazmy ve vzorcích rostlinného materiálu (PCR- AP)
 • Detekce fytoplazmy proliferace jabloně metodou PCR – detekce a identifikace fytoplazem ve vzorcích DNA (PCR- AP group)
 • Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru ApMV (Apple Mosaic Virus) metodou ELISA
 • Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru PPV (Plum Pox Virus) metodou ELISA
Laboratornímu komplementu byla prodloužena akreditace o dalších pět let podle revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 – Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří – na základě výsledků reakreditačního auditu, který provedl Český institut pro akreditaci, o.p.s.

 MPZ2020ApMVPPV  
 

Rok 2019

Laboratoř se v roce 2019 úspěšně zúčastnila dvou mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ):
Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru ApMV (Apple Mosaic Virus) metodou ELISA
Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru PPV (Plum Pox Virus) metodou ELISA
   MPZ2019ApMVPPV
Laboratoř se koncem minulého roku úspěšně zúčastnila mezinárodního zkoušení způsobilosti pro molekulární detekci bakterie Erwinia amylovora organizovanou National Institute of Biology v Lublani, Slovinsko. Číslo naší laboratoře je 09. Závěrečná zpráva z testování způsobilosti pro molekulární detekci bakterie Erwinia amylovora
   NIB Proficiency test  2018 01 Ea REPORT
 

Rok 2018

Laboratoř se i v roce 2018 úspěšně zúčastnila tří mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ):
Kvalitativní detekce fytoplazmy prolifrace jabloně (Candidatus Phytoplasma mali, AP) metodou PCR
Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru ApMV (Apple Mosaic Virus) metodou ELISA
Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru PPV (Plum Pox Virus) metodou ELISA
  MPZ2018VPPV
 

Rok 2017

Laboratoř se úspěšně zúčastnila tří mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ):
Kvalitativní detekce fytoplazmy prolifrace jabloně (Candidatus Phytoplasma mali, AP) metodou PCR
Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru ApMV (Apple Mosaic Virus) metodou ELISA
Kvalitativní detekce virové infekce v rostlinném materiálu - stanovení viru PPV (Plum Pox Virus) metodou ELISA
  MPZ2017MVPPV
 

Rok 2016

Laboratoř se úspěšně zúčastnila tří mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).
Kvalitativní detekce viru šarky švestky (Plum pox virus) metodou ELISA
   MPZ 2016 PPV
Kvalitativní detekce virové infekce (Apple mosaic virus; ApMV) v rostlinném materiálu metodou ELISA
 MPZ 2016 ApMV
Detekce a identifikace fytoplazmy proliferace jabloně (Candidatus Phytoplasma mali) metodou PCR
 MPZ 2016 AP
 

Rok 2015

Laboratoř se úspěšně zúčastnila dvou mezilaboratorních porovnávacích zkoušek organizovaných Odborem diagnostiky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ).
Kvalitativní detekce virové infekce (Apple mosaic virus; ApMV) v rostlinném materiálu metodou ELISA
   MPZ 2015 ApMV
Detekce a identifikace fytoplazmy proliferace jabloně (Candidatus Phytoplasma mali) metodou PCR
 MPZ 2015 AP

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO