PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI


PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI,

The Gender Equality Plan (GEP)

Motto: Chceme být sebevědomá instituce, proto je potřebné vědět, jak si stojíme v oblasti rovných příležitostí a jaké oblasti je možné zlepšit či podpořit.
Plán genderové rovnosti společnosti VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., dále jen VŠÚO, je praktickým nástrojem pro prosazování a podporu cílů a opatření ke zlepšení rovných příležitostí mužů a žen ve výzkumu, vývoji a řízení lidských zdrojů, který zahrnuje priority evropské strategie v této oblasti a požadavky programu Horizon Evropa a GA ČR od roku 2023.

Přijetím GEP se VŠOÚ hlásí k principu cíle v oblasti genderové rovnosti. V zájmu společnosti je začleňování do mezinárodní vědecké spolupráce a zabývat se tak problematikou vzešlou z tohoto GEP a i nadále sledovat trendy a zaměřit se na kultivaci prostředí, ve kterém se odehrává vědecká činnost. Součástí je i pozornost věnovaná rovnosti žen a mužů ve vědecké kariéře, genderové vyváženosti v rozhodování a včlenění tohoto rozměru do obsahu vědecké práce a prostředí pro výzkum.

VŠÚO se při realizaci GEP V OBDOBÍ 2024-2028 zaměří na tyto oblasti:
 
  • Systémově odstraňovat bariéry pro podporu rovnosti pohlaví.
  • Rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a firemní kulturou
  • Genderová vyváženost ve vedení a rozhodování.
  • Rovnost žen a mužů při náboru a kariérním postupu
  • Zvyšovat atraktivitu a důvěryhodnost VŠÚO jako spravedlivého a prestižního zaměstnavatele.
  • Předcházet plýtvání lidskými zdroji a snižovat ztráty investic do ženské pracovní síly, zejména kvůli odchodu žen z vědy v různých etapách profesního života, jako např. po mateřské dovolené.
  • Integrovat genderový rozměr do obsahu výzkumu a vývoje, čímž se zvyšuje kvalita a inovativnost výsledků a šance výzkumníků na získání grantové podpory.

Celý znění dokumentu PLÁN GENDEROVÉ ROVNOSTI (GEP) si můžete přečíst zde (v CZ i EN).
 

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO