Spolupořadatel
Holovouská chrupka
Mamutka
Grollova

ZRUŠENO

 
Činnost ČTPZ je financována z prostředků Ministerstva zemědělství ČR. Konference byla pořádána za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. ve spolupráci s Julius Kühn-Institutem uspořádal ve dnech 26.-27.6.2019 mezinárodní konferenci Třešnové dny 2019. Vědeckou záštitu nad pořádáním akce převzal RNDr. Jan Nědělník, Ph.D., předseda České akademie zemědělských věd.
Slavnostní uvítání zahájilo dopolední blok přednášek. Jako první vystoupil ing. Radek Vávra, Ph.D. se svou prezentací Pokusy v třešňových výsadbách ve VŠÚO Holovousy, ve které porovnával výhody a nevýhody nakrytých a nenakrytých výsadeb třešní. Doc. ing. Aleš Horna, CSc. z firmy Radanal s.r.o. doplnil informace o zdraví prospěšných látkách v plodech třešní. Barbara Mila Novak, MSc.Ag.Sci. ve svém příspěvku K vyšší kvalitě: šlechtitelský program boloňské univerzity představila nové perspektivní odrůdy třešní. Na ní navázal Prof. Henryk Flachowsky z Julius Kühn-Institutu s prezentací Současný stav šlechtění ovoce v Dražďanech-Pillnitzu.
V dalším přednáškovém bloku sdíleli své zkušenosti švýcarští lektoři. Isabel Mühlenz, Dipl.-Ing. z Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung se ve své přednášce Produkce třešní ve Švýcarsku zaměřila na nejpěstovanější odrůdy, podnože a pěstitelské tvary. Thomas Schwizer, Dipl.-Ing.z Agroscope uvedl úspěšné příklady a vyhodnocení pokusu Zavlažovaní třešňových sadů, což velmi zaujalo přítomné pěstitele. Po přednášce šlechtitele Ing. Pavola Surana o odrůdách třešní VŠÚO Holovousy následovala degustace plodů odrůd a novošlechtění. Účastníci měli možnost ochutnat a ohodnotit celkem 51 vzorků třešní, mezi kterými nechyběly slavné holovouské odrůdy jako Tamara, Early Korvik, Christiana, Justyna, Kasandra, Irena i čtyři novinky z Julius Kühn- Institutu. I přes vysoké venkovní teploty proběhla prohlídka šlechtitelského sadu.
Druhý den se konala exkurze do komerčních sadů. První zastávkou bylo ZD Libčany, kde provozními výsadbami třešní různého věku provázel a diskutoval hlavní ovocnář ing. Miroslav Tošek. Ve Vlkově nad Lesy představil svoji firmu Fytos fruit ing. Pavel Voráček. Seznámil přítomné s pěstovanými odrůdami a sady, ve kterých jako ochranu využívá nadkrývací systém firmy Voen.
Konference se setkala s velkým zájmem ze strany českých i zahraničních pěstitelů. Celkem přijelo 80 účastníků z ČR, Maďarska, Německa, Itálie, Španělska, Polska, Velké Británie, Ukrajiny a Lotyšska. Oficiálním jednacím jazykem byla angličtina, byl zajištěn silmultánní překlad do češtiny. Akce byla podpořena Ministerstvem zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.
V roce 2020 budou Třešňové dny pořádány Julius Kühn-Institutem v Drážďanech – Pillnitzu. Jste srdečně zváni.
 

                                            

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO