ZIMNÍ DEGUSTACE JABLEK 2023


ZIMNÍ DEGUSTACE JABLEK 2023

Publikováno: 2023-02-13


Tradiční degustace jablek se uskutečnila na VŠÚO Holovousy dne 26. ledna 2023. Organoleptického hodnocení se letos zúčastnilo 54 hodnotitelů z řad ovocnářů, zahrádkářů, šlechtitelů, zástupců ÚKZÚZ, zaměstnanců VŠÚO i studentů střední odborné školy. V rámci degustace bylo hodnoceno 40 vzorků vybraných odrůd a novošlechtění jablek, které pocházely z genofondů a šlechtitelských programů VŠÚO Holovousy i od soukromých šlechtitelů. Většina hodnocených vzorků byla skladována v běžné chladírně při teplotě + 2°C, ale zařazeno bylo také několik vzorků skladovaných v podmínkách ULO (atmosféře se sníženým obsahem kyslíku), což mělo příznivý vliv na jejich konzumní kvalitu.
Při degustaci se používala stejná metodika jako v předchozích letech, výsledné bodové hodnocení bylo získáno součtem průměrného bodového hodnocení vůně, slupky, konzistence dužniny, šťavnatosti, vzhledu a dvojnásobného počtu bodů chuti.


Výsledky zimní degustace

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO