Seminář BIOSADSeminář BIOSAD

Publikováno: 2024-03-15


V úterý 12. března proběhl v jednacím sále ve VÝZKUMNÉM A ŠLECHTITELSKÉM ÚSTAVU OVOCNÁŘSKÉM HOLOVOUSY seminář pro ovocnáře zajišťovaný spolkem Biosad.
Ačkoliv byl seminář zaměřen především na ochranu ovocných výsadeb proti patogenům a škůdcům, účastníkům semináře byly nabídnuty další zajímavé prezentace. V úvodu Ing. Roman Chaloupka představil možnosti využití nových genomických technik (NGT) ve šlechtění ovocných druhů dle návrhu Evropské komise.  Výskyt virů a fytoplazem v ovocných výsadbách v ČR a možnosti jejich testování prezentovala Mgr. Lucie Valentová Ph.D. S přípravky firmy Antantica Agricola použitelné v ekologickém ovocnářství seznámil účastníky semináře Ing. Josef Balda. V dalších prezentacích byly představeny výsledky projektu NAZV řešený ve VŠÚO Holovousy. Vlivu managementu sadů na výskyt pavouků regulujících meru hrušňovou představil prof. Stano Pekár. Má lokalita pěstování a podnože vliv na obsahy antioxidačních látek v jablkách? Na tuto otázku odpovídala RNDr. Aneta Bílková Ph.D. Využití podpůrných signalizačních programů pro aplikace přípravků seznámil Ing. Radek Vávra Ph.D.
Seminář byl doprovázen bohatou diskusí ovocnářů a přednášejících. Účastníci si odnesli spoustu užitečných poznatků a podnětů.

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO