Projekt Výzkum laboratorní metody pro predikci tolerance ovocných plodin na suchoProjekt Výzkum laboratorní metody pro predikci tolerance ovocných plodin na sucho

Publikováno: 2021-04-28


V roce 2021 byl zdárně ukončen dvouletý projekt č. TJ02000066 s názvem „Výzkum laboratorní metody pro predikci tolerance ovocných plodin na sucho“ financovaný Technologickou agenturou České republiky (programem ZÉTA). Projekt byl řešen ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové a cílem projektu bylo nalézt rychlou a jednoduchou metodu, která by v laboratorních podmínkách dokázala předpovědět míru odolnosti ovocných druhů k suchu. Výzkum byl zaměřen na odrůdy jabloně a třešně, které byli převedeny do in vitro kultur.

V roce 2020 byl v rámci projektu organizován workshop, na kterém se mohli účastníci dovědět více o reakcích rostlin na sucho a o laboratorních metodách, pomocí kterých lze predikovat odolnost jednotlivých odrůd k suchu. Dalším výstupem projektu byla publikace s názvem „Physiological Responses of Apple and Cherry In Vitro Culture under Different Levels of Drought Stress“ (https://www.mdpi.com/2073-4395/10/11/1689), která seznamuje odbornou veřejnost s dosaženými výsledky. Zároveň také vyšla ucelená Certifikovaná metodika odolnosti ovocných plodin k suchu v in vitro podmínkách, která přehledně shrnuje použité metody a případným zájemcům poskytuje návod k zavedení těchto metod do své praxe (https://www.vsuo.cz/cs/vzdelani-a-poradenstvi/knihovna/metodiky-odborne-publikace-a-sw).

V závěru projektu byly na základě všech dosažených výsledků získaných z měření morfologických, fyziologických a biochemických parametrů určeny odrůdy potenciálně odolné vůči stresu ze sucha. Jako kritérium bylo zvoleno vícero parametrů souběžně. Z morfologických parametrů to byl co nejnižší pokles obsahu vody v rostlinách se současným nízkým poklesem listové plochy. V rámci biochemických parametrů je to nízký nárůst obsahu reaktivních forem kyslíku se současným vysokým antioxidační potenciálem rostliny, akumulace osmolytik (cukrů a prolinu) a nízkou koncentrací kyseliny abscisové. 

Pořadí ovocných odrůd v toleranci ke stresu suchem bylo na základě všech dat stanoveno následovně: odrůdy jabloní ‘Malinové holovouské‘ > ‘Car Alexander‘ >‘Rubinstep‘ ≥ ‘Fragrance‘> ‘Idared‘ 
odrůdy třešní ‘Napoleonova‘ > ‘P-HL-C‘ > ‘Regina‘ > ‘Kaštánka‘ ≥‘Sunburst‘

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO