KONALA SE 3. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY


KONALA SE 3. DEMONSTRAČNÍ FARMA VŠÚO HOLOVOUSY

Publikováno: 2020-08-05


V úterý 4.8.2020 se konal 3. den otevřených dveří  a skupinová demonstrační akce Demonstrační farmy Holovousy.

3. den otevřených dveří Demonstrační farmy Holovousy

Pozvánka

Program:

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PROTI ŠKODLIVÝM ČINITELŮM V SADECH – aktuální přehled přípravků na ochranu rostlin k jednotlivým škodlivým činitelům
Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., VŠÚO Holovousy
 
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽITÍM VČEL V OVOCNÝCH SADECH
Ing. Dalibor Titěra, CSc., Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
 
ROZPOZNÁVÁNÍ SAVCŮ ŠKODÍCÍCH V SADECH
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D., MENDELU v Brně
 
MANAGEMENT HERBICIDNÍHO PÁSU
ukázka kultivace příkmenného pásu
Ing. Luděk Laňar, Ph.D.; Ing. Miriama Ruseňáková, VŠÚO Holovousy

MANAGEMENT MEZIŘADÍ
statická ukázka stroje Green Manager; aktuální stav výsevu bylinných směsí
Ing. Luděk Laňar, Ph.D.; Ing. Jan Náměstek, Ph.D., VŠÚO Holovousy

MONITORING A IDENTIFIKACE ŠKŮDCŮ OVOCNÝCH PLODIN – praktické ukázky monitorovacích pomůcek; rozpoznávání jednotlivých druhů škůdců
Ing. Michal Skalský, Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., VŠÚO Holovousy

PRAKTICKÉ POUŽÍVÁNÍ KAPKOVÉ ZÁVLAHY V OVOCNÝCH SADECH
Ing. Martin Mészáros, Ph.D., VŠÚO Holovousy


Skupinová demonstrační akce            Pozvánka

Program dne pokračoval skupinovou demonstrační akcí na téma AKTUÁLNÍ ŠKŮDCI V OVOCNÝCH SADECH A OCHRANA PROTI NIM (mšice, štítenky, obaleči).
Hlavními lektory byli Ing. Michal Skalský a Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D. (VŠÚO Holovousy). Pozvánka

Obě akce se setkaly s úspěchem zúčastněných, kteří si vyslechli řadu přednášek, vyzkoušeli své znalosti v poznávání chorob a škůdců a viděli v sadu práci techniky. 

Basic information about VŠÚO


RESEARCH AND BREEDING FRUIT INSTITUTE HOLOVOUSY s.r.o. has been engaged in research of fruit growing and the breeding of fruit crops continuously for almost seven decades. The research activity of the institute includes practically all fruit crops that are grown on the territory of the Czech Republic as market cultures. As part of the solution of research projects supported by various providers (MZe/ NAZV, MŠMT, GAČR, MK, TAČR), it creates almost all types of outputs defined by the Research Organizations' Results Evaluation Methodologies and submitted to the Register of Results Information. These are both results of a publishing nature and applied results. Researchers and scientists publish research results in impacted, peer-reviewed, as well as in other professional and popular journals. The organization has been publishing Scientific Work on Fruit Growing for 60 years. The journal publishes original scientific works from the fruit growing industry. It is a peer-reviewed journal included in the List of peer-reviewed non-impact journals (periodicals) published in the Czech Republic. It is cited in CA B Abstracts/Horticultural Science Abstracts, Plant Breeding Abstracts, AGRIS. The successfully commercialized results include legally protected varieties, so far almost 85 varieties of individual fruit species have been entered and registered, other varieties are still undergoing the registration process. A number of varieties were granted a protection of rights in the Czech Republic and subsequently in the European Union. In particular, there is a great interest in cherry varieties in the world, two varieties have been granted a US Plant Patent. Furthermore, several results in the field of pilot plant and verified technologies were realized and contractually handed over to the user in VŠÚO Holovousy in the last five-year period. An important component of the transfer of research results into practice are growing methodologies, which are passed on to users - professionals - professional fruit growers

Company executives  
Ing. Tomáš Zmeškal
Ing. Jaroslav Vácha
 

Companions
Ing. Jan Blažek, CS c.
Ing. Josef Kosina, CS c.
Ing. Václav Ludvík
Ing. František Paprštein, CS c.
Jaroslav Muška
Ing. Radoslav Potůček
SEMPRA PRAHA a.s.
 

Company Supervisory Board
Ing. Josef Kosina
Mgr. Vladimír Samek
Mgr. Hana Vránová

VSUO